Hulpverlening door Leger des Heils na ramp Bangladesh

Een team van het Leger des Heils verleent hulp in Bangladesh na het instorten van een acht verdiepingen hoog gebouw. Medicijnen, voedselpakketten en poeder om insecten en infecties te bestrijden.

Met deze middelen verleent het Leger des Heils in Bangladesh hulp op en om de plek waar op woensdag 24 april een gebouw van acht verdiepingen instortte. Hierbij kwamen 275 mensen om het leven en raakten meer dan 1000 mensen gewond. Het aantal doden kan nog oplopen omdat er naar verwachting nog veel lichamen onder het puin bedolven liggen. In het gebouw in de stad Savar (30 kilometer van de hoofdstad Dhaka) waren een winkelcentrum en 3 kledingfabrieken gevestigd. In totaal werkten er 3122 mensen in het gebouw.

Een team van heilsofficieren en officieren-in-opleiding verleent op verzoek van de Bengaalse overheid hulp aan slachtoffers en hulpverleners. Het opleidingsinstituut van het Leger des Heils staat op nog geen kilometer afstand van de rampplek. Het Internationaal Hoofdkwartier van het Leger des Heils in Londen heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld voor hulpgoederen en medicijnen bestemd voor lokale ziekenhuizen. Volgens eigen zeggen worden de Leger des Heils-medewerkers geconfronteerd met gruwelijke beelden. Het bergen van de doden neemt veel tijd in beslag. Veel van de lichamen liggen onbedekt op straat en zijn daardoor een mogelijke bron van ziekten en infecties.

Teamleden bezoeken ook gewonden in het ziekenhuis en verlenen aan hen, en aan hun families, geestelijke bijstand of andere hulp.

Het Leger des Heils verleent de gevraagde hulp zo lang als nodig is.

Leger de Heils
Leger de Heils
04-05-2013
Hulpverlening
https://www.legerdesheils.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies