Pieter Schipper: Ga zélf de Bijbel lezen en onderzoeken!

Pieter Schipper is initiatiefnemer van ‘Terug naar de Bijbel’. Deze stichting zet zich in om het evangelie te verspreiden via onderwijs en biedt gratis boekjes en brochures aan via hun website. Ook is de stichting actief met het maken van podcasts, mini-overdenkingen, hand-outs en onderwijsfilmpjes. ChristelijkNieuws stelde Pieter een aantal vragen, lees hieronder zijn antwoorden.

Het is het verlangen van Pieter dat velen weer worden gemotiveerd om zelf te gaan lezen en onderzoeken in Gods Woord en geloof zullen hechten aan het evangelie van de Heere Jezus Christus, waarna ze zelf kunnen getuigen van de blijde boodschap en een hulp kunnen zijn voor mensen in nood.

Kun je iets over jezelf vertellen?

Mijn naam is Pieter Schipper. Ik ben getrouwd met Maria en we hebben een zoon en twee dochters. In 2005 ben ik tot bekering gekomen en in de jaren die volgden heb ik een diep verlangen gekregen om mensen bekend te maken met het evangelie van de Heere Jezus Christus. Ik heb de waarde van de Bijbel ervaren en ik geloof dat die waarde erg belangrijk is voor ieder mens. Ook, maar misschien wel juist vandaag de dag. Na veel onderwerpen te hebben bestudeerd, met de Bijbel als uitgangspunt, hoop ik gelovigen te bemoedigen en te inspireren om die waarde ook te gaan ontdekken.

Wanneer en hoe is jullie organisatie ontstaan?

Vanuit het verlangen om het evangelie te delen, maar ook om Zijn Gemeente op te bouwen, is in 2018 stichting Terug naar de Bijbel opgericht. De stichting zet zich in om het evangelie van redding te brengen door middel van onderwijs en gebed. We stimuleren gelovigen om met hun vraagstukken, zelfstandig de Bijbel te onderzoeken.

Waarom vind je dit zo belangrijk?

In gesprekken merk ik vaak dat gelovigen vastlopen in hun geloofsleven. Dit wordt regelmatig veroorzaakt door knelpunten die ze mee hebben gekregen vanuit hun opvoeding of kerkelijke stroming. Een aantal van die knelpunten zijn erg cruciaal, omdat ze te maken hebben met het ontvangen van eeuwig behoud. Je merkt dat gelovigen soms decennialang drie uur per zondag in de kerk zitten, maar er zich niet toe kunnen zetten een paar avondjes vrij te plannen om zelfstandig biddend te onderzoeken wat de Bijbel zelf over deze knelpunten te zeggen heeft. Dat heeft ook te maken met een stuk geestelijke strijd die plaatsvindt. Ik geloof dat wanneer mensen weer objectief en biddend op zoek gaan naar Gods waarheid in de Bijbel, God daar met Zijn Heilige Geest krachtig doorheen werkt.

Maak je je zorgen over de kerk van 2023?

Om eerlijk te zijn maak ik me daar best wel eens zorgen over. Je ziet aan de ene kant christenen die het evangelie van het volbrachte werk van de Heere Jezus niet kunnen of durven aannemen, terwijl ze allerlei (soms on-Bijbelse) leerstellingen juist weer wel klakkeloos aannemen in het vertrouwen dat die voor de volle honderd procent op de Bijbel zijn gebaseerd. Aan de andere kant zie je soms christenen die het evangelie van redding meteen kunnen ontvangen, maar daarna weigeren hun gedrag in overeenstemming te brengen met het volgen van de Heere Jezus. Als stichting willen we gelovigen daarom weer aanvuren en bemoedigen God en Zijn Woord serieus te nemen. Zowel in woord als in daad.

Wat houdt jullie werk precies in?

We geloven dat God ook vandaag de dag nog krachtig werkt door gebed. Mensen kunnen ons via de site of telefonisch benaderen voor gebed. Ook geven we onderwijs op verschillende manieren. Via de site www.terugnaardebijbel.nl kun je onderwijs vinden in de vorm van boeken, brochures, YouTube filmpjes, podcasts, etc. Verder verkopen we kaarten, staan we op beurzen en kunnen we onderwijsavonden verzorgen. De boeken en brochures zijn gratis te bestellen in de webshop en ideaal om te gebruiken voor huiskringen en Bijbelstudie. Ook is het materiaal erg geschikt om bijvoorbeeld cadeau te geven aan mensen die een Alpha-cursus hebben gevolgd.

Wat is jouw persoonlijke doel?

Je ontkomt er natuurlijk niet aan dat mijn persoonlijke visie op Bijbelse onderwerpen in het onderwijs dat ik geschreven heb terug te lezen is. Het is echter niet mijn doel dat mensen mijn visie overnemen, maar ik wil gelovigen stimuleren en prikkelen om zelf aan de slag te gaan met de Bijbel en zo te gaan leren om Gods stem te verstaan. Als ik kan helpen om gelovigen weer terug naar de Bijbel te krijgen, dan is de missie geslaagd. Ook al denken we dan over sommige onderwerpen nog steeds verschillend.

Waar gaat je nieuwe boek over?

Het nieuwe boek ‘Een stevig Fundament’ gaat over krachtig christen zijn! Met een degelijke basis kun je groeien in geloof en geestelijk volwassen worden. In het boek worden 10 fundamentele pijlers van het christenzijn behandeld die voor iedere christen van belang zijn. Deze pijlers vormen de basis om Gods plan voor je leven te ontdekken. Onderwerpen als bekering, doop, Heilige Geest en identiteit komen aan de orde. Dit boek helpt om je geloof te versterken en moedigt je aan om krachtig christen te zijn in deze tijd. Het plan van God voor ons leven, onze ‘missie’, kan voor iedereen weer anders zijn. In de Bijbel geeft God ons een ‘basisuitrusting’ mee die voor iedere christen hetzelfde is. Met diezelfde basisuitrusting kunnen we op een gebalanceerde manier aan de slag gaan met Gods unieke plan voor ons eigen leven.

Waarom is het nieuwe boek gratis verkrijgbaar

We hebben de overtuiging dat het goed is om ons materiaal gratis weg te geven tot opbouw van Zijn Gemeente. Het is zo ontzettend belangrijk dat gelovigen zich weer gaan verdiepen in het Woord van God en daar hun geloof op baseren. Dan bedoel ik niet alleen kennis vergaren, maar vooral ook het uitleven van hetgeen God ons heeft meegegeven in de Bijbel.
De stichting heeft een ANBI-status en de kosten worden gedekt door mensen die het werk financieel ondersteunen. De stichting groeit en dat is positief. Om het evangelisatie werk goed te kunnen blijven doen en verder te kunnen uitbouwen, hebben we een grotere achterban nodig. Mocht je het werk van de stichting een warm hart toedragen en deze manier van evangelisatie onder christenen steunen, denk dan na of je ook vriend van de stichting wilt worden. Je steun is van harte welkom.

Wat zou je onze lezers op het hart willen drukken?

Ik zou een ieder willen vragen om na te denken of je mensen in je omgeving kent die geloven in God, maar niet geloven dat ze gered zijn. Als je die kent, bestel dan ons evangelisatiemateriaal op de site en geef het aan de betreffende personen. Ga daarna in gesprek en vraag wat ze ervan vonden en waar ze het wel of niet mee eens waren en waarom. Zo help je gelovigen om terug naar de Bijbel te gaan en ontvankelijk te worden voor die blijde boodschap van hoop. Redding door het offer van de Heere Jezus uit genade alleen!

Auteur: Redactie christelijknieuws.nl
Meer informatie: www.terugnaardebijbel.nl
Foto: Terug naar de Bijbel
Instagram: Instagram
Onderwijs video’s: YouTube
Meedoen: FaceBook
Luisterboeken: Podcasts

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies