Waarom ben ik hier? … Geboren met een doel

‘Waarom ben jij hier?’ Een vraag die veel ouders stellen als ze vol trots gebogen staan over de wieg van hun pasgeboren wondertje. Zit er een topsporter in? Of een loodgieter? Een avonturier? Een moeder of een ander soort manager? Wat wordt het doel van jouw leven hier op aarde?

Zo’n drieduizend jaar geleden leefde Salomo. Een wijze, machtige koning die in elk opzicht in overvloed leefde. Zijn vader David kon trots op hem zijn: zijn zoon was de rijkste man op aarde, succesvol, invloedrijk en had zijn doel bereikt. Zo leek het tenminste. Maar als Salomo zelf terugkijkt op zijn leven, komt hij tot een heel andere conclusie: Vluchtig, zonder zin, nutteloos is alles. De mens zwoegt en tobt heel zijn leven lang, maar wat bereikt hij ermee?

Op zoek

Sommige mensen gaan helemaal op in hun werk of hun hobby; en als ze oud zijn blijkt dat ze niets mee kunnen nemen, en dat wat ze achterlaten snel vergeten wordt. Steve Jobs is heengegaan; hij heeft de wereld een iPad nagelaten, maar die is over vijftig jaar hopeloos ouderwets. Zonder God is de schepping overgeleverd aan de zinloosheid van het bestaan. Zonder Hem leven we met een gapend gat dat we proberen op te vullen met tijdelijk plezier. Totdat we ook daarin teleurgesteld raken en we weer op zoek gaan naar iets nieuws om de leegte op te vullen.

Zijn geboorte

Tweeduizend jaar geleden kwam Jezus Christus, Gods Zoon, naar de aarde om ons te redden uit een doelloos bestaan. Hij is gekomen met het doel om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken. Jezus wordt geboren in Israël en groeit op bij Maria en Jozef. Voor zijn geboorte maakt een engel Jozef in een droom duidelijk dat Maria een zoon zal krijgen, die ze de naam Jezus moeten geven. ‘Jezus’ betekent ‘God redt’, en die naam is passend, want ‘Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden’.

Als Jozef en Maria volgens de gewoonte met hun tien dagen oude baby naar de tempel gaan, ontmoeten ze daar de oude profeet Simeon. Hij neemt Jezus in zijn armen en juicht: ‘Met eigen ogen heb ik de Redder gezien. Hij is een licht voor alle volken; de roem en eer voor uw volk Israël.’

Kijk!

Dertig jaar later, als Jezus in de openbaarheid treedt, dan is daar de profeet Johannes de doper. Hij introduceert Jezus met deze woorden: ‘Kijk! Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.’ In de Bijbel staat dat we allemaal hebben gezondigd en het moeten stellen zonder de heerlijkheid van God; we bevinden ons in een geestelijke duisternis. Jezus is gekomen om ons uit de duisternis te halen en in zijn licht te brengen. Doordat Hij aan het kruis de zonde heeft weggenomen, worden we door genade, gratis en voor niets, ‘rechtvaardig’ gemaakt.

Als je Jezus Christus erkent als je Verlosser, vergeeft God je zonden. Hij maakt je tot een nieuw mens. Je wordt als het ware opnieuw geboren, zo legt Jezus uit. Hij zegt van Zichzelf: ‘Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed.’ Geen overvloed die we denken te krijgen als we de loterij winnen. Maar Hij is gekomen om de leegte in onze levens blijvend op te vullen met zijn overvloedige liefde.

Geschenk

Als je dat wilt, mag je dat eenvoudig tegen God zeggen in een gebed, stil of hardop. Hij houdt van je, en zal je gebed verhoren. Dan leer je God kennen als je Vader. En als kind van Hem ben je bevrijd van een zinloos bestaan; je hebt je doel in Hem gevonden en ontvangt eeuwig leven in zijn aanwezigheid. Zo geeft God ons het mooiste geschenk dat we maar kunnen bedenken.

Auteur: Corné Burger
Eerder verschenen in leven.nu
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies