Een nieuwe Koning

Ruim tien jaar geleden. Bijna vijf miljoen mensen keken op 30 april 2013 naar de inhuldiging en beëdiging van prins Willem-Alexander tot koning der Nederlanden. Misschien voelde u ook wel iets van trots toen onze nieuwe koning samen met zijn vrouw, koningin Máxima, statig naar de Nieuwe Kerk schreed waar de ceremonie zou plaatsvinden. Om zijn schouders lag de hermelijnen koningsmantel gedrapeerd. De beelden spraken voor zich en het nieuws verspreidde zich over de hele wereld: Nederland heeft een nieuwe koning.

En in dat zelfde jaar leefde de hele wereld mee met de geboorte van prins George, de zoon van William en Kate en de toekomstige troonopvolger van het Verenigd Koninkrijk.

De Koning der koningen

Hoe anders was dat toen ruim tweeduizend jaar geleden in Bethlehem een koning werd geboren: Jezus Christus! Hij wordt in de Bijbel de Koning der koningen genoemd. Hij is groter dan koning Willem-Alexander, machtiger dan welke president dan ook.
Maar bij zijn geboorte waren er geen journalisten die postvatten bij een ziekenhuis om als eerste het nieuws van de geboorte de wereld in te kunnen sturen. Geen zorg van de beste artsen tijdens de bevalling. Geen bordes waarop de trotse ouders de toekomstige koning aan de wereld voorstelden. Nee, een weinig gastvrije herbergier, een stal, een voederbak, een stel herders, enkele wijze mannen uit een ver land, en een koning die Hem wilde vermoorden, vormden het decor voor de geboorte van Koning Jezus.

Dranghekken

Wat een vernederende situatie! Was het allemaal verkeerd gelopen? Nee, dit moest zo gebeuren. Want Jezus Christus, Gods Zoon, kwam niet als koning naar de aarde om te heersen, maar om te dienen. Hij deed vrijwillig afstand van de uiterlijke majesteit die Hij bij God in de hemel had, en werd als baby geboren.

Als volwassen man trok Jezus het land door om over God en zijn koninkrijk te vertellen. Maar net als bij een aardse koning kunnen mensen ook niet zomaar bij God komen. Een aardse koning wordt van het volk gescheiden door protocollen, dranghekken en een indrukwekkende beveiliging. Dat wij van God gescheiden zijn, komt door onze zonden. En Jezus, die geen enkele zonde gedaan had, was gekomen om te sterven aan een kruis en daar de straf van God voor onze zonden te dragen. Voor Hem geen troon, maar een kruis. Alleen op die manier konden onze zonden worden weggenomen en kunnen we dicht bij God komen. Gelukkig stond Hij drie dagen na zijn dood weer op het uit graf: Hij heeft de dood overwonnen. Veertig dagen later ging Hij terug naar de hemel, en nam daar plaats op de troon bij God de Vader.

Voor eeuwig

God heeft Hem de allerhoogste plaats gegeven. Hij is werkelijk de Koning boven alle koningen. Hij zet de wereldgeschiedenis naar zijn hand. Hij regeert voor eeuwig en aan zijn heerschappij zal geen einde komen, in tegenstelling tot aardse koningen die sterven en hun koninkrijken die vergaan. Hij heeft beloofd dat Hij terug zal komen. En dan zal zijn komst niet aangekondigd worden door een engel aan een groepje herders die de wacht houden bij hun kudde. Hij komt terug in majesteit, en dan zal iedereen, of hij wil of niet, voor Hem buigen. Iedereen zal Hem erkennen als Heer. Hij zal zijn koningschap op aarde vestigen.

Vrede

Nu is dat nog niet zo. We leven in een gebroken wereld waar de zonde heerst, waar veel verdriet en onrecht is. Toch kunnen we ook nu net als de herders en de wijzen op zoek gaan naar Koning Jezus. Hij wil zich laten vinden. Hij wil de Koning zijn van ons hart en van ons leven. Dan zal Hij ons liefdevol leiden en zullen we zijn vrede ervaren te midden van onze omstandigheden. Dan wordt er in ons leven nu al een stukje van Gods koninkrijk zichtbaar.

En na dit leven mogen we voor eeuwig leven bij Hem. Dat is ook het grote verlangen van de Heer Jezus zelf: Hij wil dat wij bij Hem zullen zijn. Niet achter een dranghek of zwaaiend naar een bordes, maar echt in zijn aanwezigheid.

Jezus nodigt ook u uit om bij Hem te komen! Hij houdt van u. Hij is ook voor u gestorven en Hij wil de Koning van uw hart en leven zijn. Als u verlangt naar een relatie met God en naar vrede in uw hart, dan zou u het volgende gebed kunnen bidden:

Here God, U bent heilig en liefdevol, en ik weet dat ik zondig ben en tekortschiet. Dank U, Koning Jezus, dat U voor mij naar deze wereld bent gekomen en voor mijn zonden gestorven bent. Wilt U al mijn verkeerde dingen vergeven. Ik wil niet langer voor mijzelf leven; U mag de Koning van mijn leven zijn en ik wil mij door U laten leiden. Dank U wel dat U dat wilt doen. Amen.

Voor altijd vrede

Een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van zijn vader David zal Hij rechtvaardig regeren. Hij zal alle volken van de wereld rechtvaardigheid en vrede brengen. En dit alles zal gebeuren omdat de brandende liefde van de Here van de hemelse legers zich heeft voorgenomen dit te doen! – Uit de Bijbel, Jesaja 9 vers 5-6

Auteur: Corné Burger
Web: leven.nu
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies