Waarom laat God lijden toe?

Als God goed en almachtig is, heeft Hij dan niet de middelen om kwaad en lijden te voorkomen? Mensen zijn geen robots, ze hebben de vrijheid om verkeerde dingen te doen. Hoewel God de macht heeft om lijden te voorkomen, maakte Hij ons met die vrijheid om zelf te kunnen kiezen.

We kunnen Hem gehoorzamen en door het geloof goede dingen doen, of we kunnen God ongehoorzaam zijn en slechte dingen doen en zo lijden onder de consequenties van onze slechte daden. Ook anderen lijden vaak onder onze slechte daden.

Misschien zouden we beter deze vraag kunnen stellen: Is er een doel met ons lijden? De Bijbel heeft het over tenminste drie gevolgen van lijden. 

We zien hoe vernietigend de duivel kan zijn

Als we kwaad zien in de vorm van vreselijke criminaliteit of als we zien dat een klasgenoot of collega wordt gepest of misbruikt, worden we er aan herinnerd hoe vernietigend kwaad kan zijn voor het menselijke hart en de ziel. Het herinnert ons eraan wat goed is en dat we God moeten zoeken.

Het helpt ons karakter te ontwikkelen

Paulus vertelt ons in Romeinen 5 dat lijden ons helpt volhouden, en dat volharding ons karakter vormt. Karakter is het vermogen om met moeilijke situaties om te gaan en anderen te helpen die door soortgelijk lijden heen gaan.

Om onze aandacht te trekken

Soms als we verkeerde dingen doen, gebruikt onze hemelse Vader lijden om onze aandacht te trekken. Hij wil alles uit ons leven wegdoen dat ervoor zorgt dat we niet dicht bij Hem blijven wandelen. Op deze manier brengt lijden, als gevolg van slecht gedrag, ons dichter bij Hem. Maar we kunnen er ook voor kiezen om boos te worden en weg te lopen. 

Maar soms zijn er ook geen antwoorden te geven. Dan blijft de vraag open.

Web: leven.nu
Auteur: Redactie

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies