Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Evangelisch
Evangelische Kringgemeente Vriendschap
Alkmaar