Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Volle Evangelie Gemeente
House of Worship int.
Amsterdam