Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Gereformeerde Gemeente
kerkgebouw Bij Simon de Looier
Amsterdam