Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Evangelische Pinkstergemeente
PG Klein Jeruzalem
Amsterdam