Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Nieuw-Apostolische Kerk
Gemeente Assen
Assen