Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Het Lichtpunt
Assen