Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Protestantse Kerk
Protestantse Kerk in Nederland
Assen