Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Protestantse Kerk
It Breah
Balk