Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Blija-Holwerd
Blija