Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Nederlands Gereformeerde Kerk
NGK Dalfsen
Dalfsen