Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Evangelische Pinkstergemeente
PG Eben-Haezer
Delfzijl