Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Volle Evangelie Gemeente
VEG Diemen
Diemen