Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Jacobuskerk
Eindhoven