Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
De Morgenster Ferwerd-Hallum
Ferwerd