Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Vrije Evangelische Gemeente
Aardappelkerkje
Franeker