Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Franeker-Sexbierum
Franeker