Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Kerkgenootschap
Noordelijk Heilsleger
Groningen