Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Refajahkerk Groningen-Zuid
Groningen