Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Gereformeerde Hersteld
De Gereformeerde Kerk te Hasselt e.o.
Hasselt