Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Protestantse Kerk
Commissie Kerk & Israel
Hoogeveen