Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Evangelische Pinkstergemeente
Gereja Minahasa
Houten