Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Confessioneel-evangelische gemeente
Kruiskerk
Huizen