Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Protestantse Kerk
Leeuwarden-Camminghaburen
Leeuwarden