Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Volle Evangelie Gemeente
Opstandingskerk
Leeuwarden