Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Protestantse Kerk
Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Pietersbierum