Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Volle Evangelie Gemeente
De Kern
Ridderkerk