Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Kerkgenootschap
Jacobuskerk en R.K. Sint Jacobusstatie
Rolde