Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Sectie Susmacaar
Rotterdam