Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Protestantse Kerk
P.K.N. gemeente
Schettens