Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
De Rank
Smilde