Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Protestantse Kerk
Koepelkerk
Smilde