Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Evangelische Pinkstergemeente
Filadelfia Pinkstergemeente
Sneek