Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Gereformeerde Gemeente
Marnixkerk
Vlissingen