Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Interkerkelijk Koor Perspectief
Worship-Praise Gospelgroep
Bedum