Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Vredeskerk
Winschoten