Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Protestantse Kerk
Jeruzalemkerk
Zwolle