Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Volle Evangelie Gemeente
New Life Church Nederland
Zwolle