Naam
Omschrijving
Plaats
Website
L Chaim-to-life
Hulp aan overlevenden van de Holocaust in Israel
Meppel