Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Yachad
Ondersteuning voor evangelieverkondiging aan het Joodse volk
Zwolle