Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Internationale Bijbelbond (IBB)
De IBB is een interkerkelijke organisatie die het evangelie bekend wil maken aan kinderen, en jong en oud wil stimuleren tot het lezen van de Bijbel en tot gebed.
Amersfoort