Naam
Omschrijving
Plaats
Website
FGBMFI Chapter Nederland
Internationale vereniging van christenzakenmensen, -ondernemers en -managers
Amersfoort