Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Alpha-cursus Nederland, Stg.
Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof.
Driebergen