Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Stichting Encelia (voorheen Kinderdorp Hebron)
Hulp aan kinderen op Curaçao
Dordrecht