Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Mercy Ships Holland
Varend ziekenhuis voor hulp aan allerarmsten in ontwikkelingslanden
Rotterdam