Naam
Omschrijving
Plaats
Website
Evangelische gemeente
De Levensrivier
Meppel